Lafayette Chiropractor | Lafayette chiropractic care | IN | Educational Videos

Lafayette Chiropractor | Educational Videos. Dr. Chris Pestle is a Lafayette Chiropractor.